java selenium 的使用

java selenium 的使用

selenium元素定位 1.selenium定位方法 Selenium提供了8种定位方式。 idnameclass nametag namelink textpartial link textxpathcss...